Zásady ochrany osobních údajů GDPR

Definice

 • Společnost
  Společnost znamená BrainZone Sync & Publishing LLC, Korunní 53, Praha 2 Vinohrady, Česká republika.

 • GDPR
  Obecný zákon o ochraně osobních údajů.

 • Správce údajů
  Správcem údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která (samostatně nebo společně s jinými osobami) určuje účely, pro které a jakým způsobem jsou nebo mají být zpracovávány jakékoli osobní údaje.

 • Zpracovatel údajů
  Zpracovatelem údajů se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje j ménem správce údajů.

 • Subjekt údajů
  Subjekt údajů je každý žijící jedinec, který používá naši Službu a je subjektem osobních údajů.

1. Zásady zpracování osobních údajů

Naše zásady pro zpracování osobních údajů jsou:

 • Spravedlnost a zákonnost. Když zpracováváme osobní údaje, musí být chráněna individuální práva subjektů údajů. Všechny osobní údaje musí být shromažďovány a zpracovávány zákonným a poctivým způsobem.
 • Omezeno na konkrétní účel. Osobní údaje subjektu údajů musí být zpracovávány pouze pro konkrétní účely.
 • Průhlednost. Subjekt údajů musí být informován o tom, jak jsou jeho údaje shromažďovány, zpracovávány a využívány.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme

BrainZone Sync & Publishing LLC shromažďuje několik různých typů osobních údajů pro různé účely. Osobní údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, PSČ, město, stát

3. Jak používáme osobní údaje

BrainZone Sync & Publishing LLC používá shromážděné osobní údaje k různým účelům:

 • K poskytování služeb
 • Abychom vás informovali o změnách našich služeb a / nebo produktů
 • K poskytování podpory klientům
 • K shromažďování analýz nebo informací za účelem zlepšování našich služeb
 • K detekci, prevenci a řešení technických problémů

4. Právní základ pro shromažďování a zpracování osobních údajů

Právní základ společnosti BrainZone Sync & Publishing pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v těchto zásadách ochrany údajů závisí na typu osobních údajů, které shromažďujeme, a na konkrétním kontextu, ve kterém tyto informace shromažďujeme:

 • Společnost BrainZone Sync & Publishing LLC s vámi uzavírá smlouvu
 • Dali jste svolení společnosti BrainZone Sync & Publishing LLC ke zpracování údajů
 • Zpracování vašich osobních údajů je v oprávněných zájmech BrainZone Sync & Publishing LLC
 • Společnost BrainZone Sync & Publishing LLC musí dodržovat zákon

5. Uchovávání osobních údajů

BrainZone Sync & Publishing LLC uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

BrainZone Sync & Publishing LLC bude uchovávat a používat vaše informace v rozsahu nezbytném pro splnění svých zákonných povinností, řešení sporů a prosazování našich zásad.

6. Práva na ochranu údajů

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Pokud si přejete být informováni, jaké osobní údaje o vás máme, nebo chcete-li je odstranit z našeho systému, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

 • Právo na přístup, aktualizaci nebo vymazání informací, které o vás máme
 • Právo na opravu
 • Právo vznést námitku
 • Právo na omezení
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo odvolat souhlas