Skip to content

CO ZNAMENÁ IMPLEMENTACE SMĚRNICE EU O DIGITÁLNÍM OBSAHU PRO HUDBU?

Možná jste si všimli, že se toho kolem digitálních služeb, které se během koronavirové pandemie v roce 2020 staly středobodem našich životů, hodně děje.
Miliony Evropanů využívají online služby každý den. Přijetím zákona o digitálním obsahu se mají aktualizovat pravidla a vyjasnit odpovědnosti uživatelů, digitálních platforem a veřejných orgánů v souladu s evropskými hodnotami.
Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 se nezabývá pouze násilím nebo nezákonným obsahem. Zavádí nové povinnosti pro platformy, které využívají ustanovení jinak také nazývaná “bezpečný přístav”. Mezi tyto povinnosti patří povinnost sdělit regulačním orgánům, jak fungují jejich algoritmy, jak jsou přijímána rozhodnutí o odstraňování obsahu a jak funguje cílená inzerce na uživatele.
Mnohé z ustanovení se vztahuje pouze na platformy, které mají více než 45 milionů uživatelů v EU. Platformy, jako je Facebook, dceřiná společnost Google YouTube, Twitter a TikTok, by tento limit splňovaly a vztahují se na ně nové povinnosti.

Co to tedy znamená pro hudbu? Od začátku pandemie ztratili hudebníci všechny možnosti propagovat a zpeněžit svou hudbu naživo a museli si vystačit s komunikací se svými stávajícími a novými fanoušky prostřednictvím živých přenosů online. Celá jejich strategie se musela téměř úplně zaměřit na digitální prostor, ačkoli mnohé platformy neměly zavedeny správné licence na autorská práva, díky kterým by si umělci udrželi kontrolu nad svým příjmem.

Nová směrnice není přímo zaměřena na komplexní problém autorských práv, celý průmysl však doufá, že boj proti nelegálnímu obsahu také posílí ochranu autorských práv a jakákoli nová pravidla budou zahrnovat i další opatření, která zabrání zveřejňování a sdílení materiálů porušujících autorská práva. Jinými slovy, reguluje uživatelsky generovaný obsah vytvořený za použití umělecké tvorby, u kterých nejsou řádně chráněna autorská práva a za který dosud nebyly hostitelské platformy odpovědné.

Pravidla autorského práva v rámci jednotného trhu EU mají být přímo upravena evropskou směrnicí o autorských právech. Jedním z hlavních cílů ECD je „posílení postavení nositelů práv k vyjednávání a odměňování za online využívání jejich hudby platformami hostující obsah nahraný uživateli a zavádějící pravidlo transparentnosti týkající se odměňování autorů a výkonných umělců.“ A to je opravdu velmi dobrá zpráva pro hudebníky a jejich týmy. Schopnost vyjednávat s těmito platformami a jejich uživateli je krok správným směrem.

Spojené království je jen o krok pozadu a konverzace o regulaci těchto záležitostí po Brexitu je velmi aktuální, zejména proto, že se zabývá i poměrně nespravedlivým a nejasným přerozdělováním příjmů umělcům ze streamování. (Nejnovější debatu poslanců si můžete znovu prohlédnout zde.)

Celá problematika spravedlivého odměňování je složitá a řešení nebude nalezeno hned, ale obecně panuje názor, že směřujeme k tomu, aby byl hudební průmysl stále transparentnější a více autonomním místem pro nové nezávislé umělce.

Jak vyjádřila Frances Moore, výkonná ředitelka IFPI: „Důrazně podporujeme cíl Evropské komise zajistit větší odpovědnost a transparentnost digitálních služeb a zavést účinné povinnosti v boji proti nelegálnímu obsahu online. Tento návrh představuje důležitý výchozí bod a těšíme se na spolupráci s Evropským parlamentem a Radou, abychom zajistili, že právní předpisy splní svůj zásadní cíl. “

Zde si můžete stáhnout zákon o digitálních službách v kterémkoli z jazyků států EU.

O vývoji této záležitosti vás budeme průběžně informovat.