Skip to content

424 MILIONŮ DOLARŮ NEVYPLACENÝCH HONORÁŘŮ PŘEVEDENO NA U.S. KOLEKTIVNÍ SPRÁVU MECHANICKÝCH LICENCÍ 16. 2. 2021

Kolektivní Správa Mechanických Licencí (MLC) byla založena ve Spojených Státech Registrem Autorského práva v červenci 2019, za účelem plnění závazků stanoveného Zákonem o modernizaci hudby z roku 2018. MLC nově spravuje plošnou licenci pro použití hudebních děl v digitálním formátu poskytovateli digitálních služeb. Od ledna 2021 jsou mechanické licenční poplatky za streamování (v USA) spravovány a zpracovávány společností The MLC a vypláceny skladatelům a hudebním vydavatelům (publisherům) přímo.

Dne 16/02/2021 MLC oznámila, že obdržela celkem 424 384 787 USD v nashromážděných historicky nevyplacených licenčních poplatcích od DSP (poskytovatelů digitálních služeb) spolu s odpovídajícími daty, specifikující užití hudby související s těmito licencemi.

Přibližně 20 poskytovatelů digitálních služeb, včetně Google (YouTube), Deezeru, Soundcloudu, Spotify, Apple Music a Mixcloudu, převedlo své nashromážděné nevyplacené licenční poplatky, aby jim bylo uděleno potvrzení o omezení odpovědnosti MMA za porušení předpisů v minulosti.

MLC může nyní po měsících snahy o vyvinutí a implementaci specifikací, jak mají datové zprávy o užívání hudby vypadat, pokračovat v kontrole a analýze obdržených dat a pokusit se nalézt správné vlastníky autorských práv, kterým honoráře vyplaceny nebyly.

MLC zprovozní web „Historical Unmatched Royalties“, který bude poskytovat informace o historický nevyplacených licenčních poplatcích. Zde vidíte počáteční shrnutí:

Více info najdete na https://www.themlc.com/